Bestilling af diætpræparater til behandling af PKU og alkaptonuri

Hver familie vil før ibrugtagning få tilsendt
en kort vejledning samt et kodeord.

PKU nummer :
Kodeord :